Kalendarz roku szkolnego
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2020 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2020 r.

Ferie zimowe

  • 18 - 31 stycznia 2021 r.
Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.
Wiosenna przerwa świąteczna 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.
Egzamin ósmoklasisty

25-27 maja 2021 roku

www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach 25 czerwca 2021 r.
Ferie letnie 26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

 

Więcej na: https://www.gov.pl/web/edukacja/kalendarz-roku-szkolnego-2020-21

Dni ustawowo wolne od pracy:

  • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2020 r.,
  • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2020 r.,
  • Nowy Rok – 1 stycznia 2021 r.,
  • Poniedziałek Wielkanocny – 5 kwietnia 2021 r.,
  • Święto Pracy – 1 maja 2021 r.,
  • Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2021 r.,
  • Boże Ciało – 3 czerwca 2020 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 2 listopada 2020r.,

25, 26, 27 maj 2021 r – w budynku przy ul. Pieloka 12.

Propozycje ocen:

- do 14 grudnia 2020 r. wystawiamy propozycje ocen niedostatecznych półrocznych,

- do 25 maja 2021 r. propozycje ocen końcoworocznych,