Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Termin Zadanie
04.09.2023 Rozpoczęcie roku szkolnego
12.09.2023 Rada pedagogiczna analityczno – programująca
19.09.2023 Zebrania z rodzicami
26.09.2023 Posiedzenie Rady Rodziców
29.09.2023 Dzień Chłopaka
02-31.10.2023 Październik Miesiąc Bibliotek
13.10.2023 Dzień Edukacji Narodowej (uroczystość szkolna)
17.10.2023 Konsultacje dla rodziców
01.11.2023 (środa) Wszystkich Świętych
10.11.2023 Narodowe Święto Niepodległości (uroczystość szkolna)
13.11.2023 Dzień św. Marcina
14.11.2023 Konsultacje dla rodziców
06.12.2023 Mikołajki klasowe
21.12.2023 Jasełka Bożonarodzeniowe
22.12.2023 Wigilie klasowe
25.12.2023-01.01.2024 Zimowa przerwa świąteczna
06.01.2024 (sobota) Święto Objawienia Pańskiego (Trzech Króli)
09.01.2024 Zebrania z rodzicami
15-26.01.2024 Ferie zimowe
02.02.2024 Wystawianie oceny opisowej śródrocznej
06.02.2024 Zebranie klasyfikacyjne i plenarne rady pedagogicznej
09.02.2024 Zakończenie I półrocza
12.02.2024 Rozpoczęcie II półrocza
14.02.2024 Szkolne walentynki
20.02.2024 Konsultacje dla rodziców
08.03.2024 Szkolny Dzień Kobiet
15.03.2024 Dzień św. Patryka
19.03.2024 Konsultacje dla rodziców
21.03.2024 Pierwszy dnia wiosny
28.03-02.04.2024 Wiosenna przerwa świąteczna
22.04.2024 Dzień Ziemi
23.04.2024 Konsultacje dla rodziców
30.04.2024 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja (uroczystość szkolna)
01.05.2024 Święto Pracy
02.05.2024 Dzień Flagi  (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
03.05.2024 Święto Konstytucji 3 Maja
21.05.2024 Konsultacje dla rodziców
29.05.2024 Dzień Sportu z okazji Dnia Dziecka
30.05.2024 Boże Ciało
31.05.2024 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
04.06.2024 Dzień otwarty dla pierwszoklasistów
07.06.2024 Wystawianie ocen opisowych
11.06.2024 Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej
21.06.2024 Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych
21.06.2024 Zebranie podsumowujące rady pedagogicznej
28.06.2024 Rada pedagogiczna – sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego. Organizacja nowego roku szkolnego

Dni ustawowo wolne od pracy:

  1. Wszystkich Świętych – 1 listopada 2023 r.,
  2. Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2023 r.,
  3. Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2023r.,
  4. Nowy Rok – 1 stycznia 2024 r.,
  5. Trzech Króli – 6 stycznia 2024 r.,
  6. Wielkanoc – 31 marca 2024 r.
  7. Poniedziałek Wielkanocny – 01 kwietnia 2024 r.,
  8. Święto Pracy – 1 maja 2024 r.,
  9. Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2024 r.,
  10. Boże Ciało – 30 maja 2024 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

02.05.2024

31.05.2023

e dziennik

  galeriaKolor

  facebook

 

lab.przyszl

 

stolowka 

 

telefonzaufaniaplakat