Dziecko w sieci - rady dla rodziców

 

Moje dziecko w sieci.

Jak je chronić przed nadużywaniem internetu?

Dzieci zaczynają korzystać z internetu już od najmłodszych lat i wiąże się z tym wiele korzyści (dostęp do wiedzy, informacji, rozrywki, możliwość realizowania kontaktów społecznych, komunikacja itp.), jednak korzystanie z sieci poza kontrolą i bez odpowiedniej wiedzy może być niebezpieczne. Zagrożenia, o których mówi się już od dłuższego czasu i które powinny być przedmiotem troski rodzicielskiej, to przemoc w sieci, kontakty z niebezpiecznymi treściami, niebez­pieczne kontakty (uwodzenie) oraz uzależnienie dzieci od internetu.

Trzeba mieć świadomość, że świat internetu zmienia się bardzo dynamicznie. Obecnie dzieci mają dostęp do sieci za pośrednictwem komputera, laptopa, telefonu, tabletu, konsoli do gier, telewizora. Zarówno w domu, jak szkole czy miejscach publicznych. Dlatego spędzają w sieci często bardzo dużo czasu, co może być trudne do zaobserwowania przez opiekunów.

       Jednym ze sposobów uchronienia dzieci przed zagrożeniami płynącymi z internetu jest ustalenie zasad korzystania z sieci i ścisłe ich respektowanie.

  Ustalenia powinny dotyczyć: 

Czasu korzystania z sieci np. od 1-2 godz. dziennie z możliwym zróżnicowaniem na dzień szkolny i weekend.

Z jakich zasobów internetowych może korzystać: zachęcamy wykorzystanie internetu do rozwijania pasji, zainteresowań lub do edukacji, ograniczamy dostęp do niebezpiecznych treści(m.in. agresja, przemoc, pornografia, cyberseks, narkotyki, hazard) czas na gry czy bezcelowe przeglądanie serwisów społecznościowych lub plotkarskich.

Zachowania rozsądku i należytej ostrożności w umieszczaniu informacji, zdjęć, filmów o sobie na portalach społecznościowych a także osobom obcym lub znanym tylko z internetu.

Przyczyny nadużywania internetu mogą być różne. Najczęściej związane są:

Ze specyfiką tego medium:

 • powszechna dostępność w każdej chwili;
 • bezpłatny dostęp;
 • atrakcyjność treści;
 • nieskończony charakter (system linków – jedna wiadomość prowadzi do kolejnej);
 • szybka gratyfikacja, nagroda (łatwy sukces w grze, szybki dostęp do informacji, możliwość szybkiego zaistnienia w grupie);
 • poczucie anonimowości.

Z ucieczką dziecka od problemów, takich jak:

 • niepowodzenia szkolne,
 • odrzucenie przez grupę rówieśniczą
 • problemy rodzinne.

Z czynnikami osobowościowymi, które sprzyjają nadmiernemu korzystaniu sieci:

 • depresja;
 • nadmierna wrażliwość lub nieśmiałość;
 • współwystępowanie innych nałogów;
 • niska samoocena, przeżywanie niepewności, niskie poczucie sprawstwa;
 • negatywne strategie radzenia sobie ze stresem

Co może nas zaniepokoić, czyli objawy nadużywania internetu. Występowanie nawet większości z nich nie musi świadczyć o uzależnieniu, ale powinno być sygnałem do niepokoju i działania.

 • rozdrażnienie spowodowane koniecznością przerwania lub brakiem możliwości korzystania z komputera/internetu;
 • długotrwałe sesje aktywności w sieci, na przykład częste korzystanie z internetu bez przerwy przez trzy godziny lub dłużej;
 • wyraźnie osłabiona kontrola (lub jej brak) czasu spędzanego przed komputerem lub w internecie;
 • zaniedbywanie dotychczasowych zainteresowań, znajomości, form spędzania czasu na rzecz korzystania z komputera/internetu;
 • korzystanie z internetu nawet wtedy, gdy nie jest to już interesujące;
 • powtarzające się kłótnie z innymi członkami rodziny, związane z nadużywaniem komputera/internetu;
 • izolowanie się od ludzi, związane z przebywaniem w sieci lub nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów jedynie przez internet;
 • monotonna i jednorodna aktywność przy komputerze, na przykład trwale ograniczająca się do grania w jedną grę lub wielogodzinnej obecności na portalu społecznościowym;
 • przedkładanie życia w świecie wirtualnym nad życie w świecie realnym;
 • wzrost intensywności nieprzyjemnych stanów emocjonalnych, jak rozdrażnienie, apatia, poczucie nudy itp.;
 • korzystanie z internetu po kryjomu lub kłamstwa dotyczące czasu lub zakresu korzystania z sieci.

Jak reagować?

 • Nazwać problem. Porozmawiać z dzieckiem i powiedzieć mu, co niepokojącego widzi się w jego zachowaniu.
 • Zdiagnozować sytuacje trudne, w których dziecko „sięga” po internet – wspólnie z dzieckiem poszukać alternatywy (np. działań, które sprawiają równie dużo przyjemności lub w podobny sposób pomagają odreagować negatywne emocje).
 • Ustalić harmonogram dnia – zrównoważyć czas spędzany przez dziecko w sieci i poza nią.
 • Ustalić zasady i etapy ograniczania korzystania z internetu. Warto wraz z dzieckiem omówić stopniowe ograniczenie czasu spędzanego przed ekranem.
 • Nagradzać sukcesy w ograniczaniu czasu spędzanego w internecie.
 • Odłączyć internet lub wyłączyć komputer, gdy dziecko korzysta z niego w sposób, który zagraża jego zdrowiu lub życiu (powoduje np. zaniedbywanie podstawowych potrzeb fizjologicznych, uniemożliwia funkcjonowanie w codziennym życiu).
 • Wyjaśnić dziecku przyczyny tych ograniczeń lub odłączenia internetu. Rozmowy o tym, co się dzieje i dlaczego są niezwykle istotne. Dziecko będzie się czuło bezpieczniej, gdy pozna nasze intencje.
 • Kontakt z profesjonalistą (pedagogiem szkolnym, psychologiem, poradnią ds. uzależnień).

 

Poniżej propozycja pisemnej umowy korzystania z internetu, którą mogą zawrzeć między cobą rodzice i dziecko. 

kontrakt dz r kontrakt r dzpobierz cały Kontrakt pdf

 

____________________________________________________________________________________________

*) Artykuł oraz kontrakt opracowano na podstawie materiałów edukacyjnych zawartych na portalu SaferInternet.pl m.in.: „Internet bez przesady”

e dz1

 

  galeria ico

  

logo face3

logo face

 

logo Laboratoria Przyszłości pion kolor

obrazek jadlospis 

 

telefonzaufaniaplakat

 

  

logo LS