O oddziale przedszkolnym

KADRA PEDAGOGICZNA

Dyrektor mgr Agnieszka Grajcar
Sekretariat- mgr Magdalena Biernacka

     

Sówki

grupa starsza

Motylki

grupa młodsza

mgr Renata Jokiel – wychowawca 

mgr Sylwia Brodacka - język angielski

mgr Maria Baron - religia

Dominika Bensz - woźna oddziałowa

mgr Aneta Prochota – wychowawca 

mgr Agata Bąk - Wiechoczek - wychowawca

mgr Sylwia Brodacka - język angielski

Krystyna Florczyk - woźna oddziałowa

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.45 – 8.30

W trakcie schodzenia się dzieci do przedszkola – czynności opiekuńcze i organizacyjne. Indywidualna praca z dziećmi, praca wyrównawcza lub opiekuńcza. Zabawy dowolne, m. in.: konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, ruchowe, gry
i zabawy przy stolikach, oglądanie książek.

8.30 – 9.45 (9.00 – śniadanie)

Zabawy poranno – ruchowe, integracyjne. Różnorodne ćwiczenia grupowe wspierające rozwój dzieci. Przygotowanie do śniadania, m.in.: czynności higieniczne, samoobsługowe, porządkowe, pełnienie dyżurów. Śniadanie. Wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłków, poznawanie wartości zdrowego odżywiania. Czynności porządkowe po śniadaniu.

9.45 – 11.45

Zajęcia edukacyjne z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka. Czas realizacji zajęć dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu (zabawy ruchowe, spacery, zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym, gry terenowe). Zabawy organizowane i spontaniczne przy niewielkim udziale nauczyciela.

Grupa Sówki

Zajęcia z języka angielskiego ( wtorek i czwartek: 11.30 – 12.00)

Grupa Motylki

Zajęcia z języka angielskiego ( wtorek i czwartek: 11.00 – 11.30)

11.45 – 12.45 (12.00 – obiad)

Przygotowanie do obiadu, m. in.: czynności higieniczne, samoobsługowe, porządkowe, pełnienie dyżurów. Obiad. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania i spożywania posiłku. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania. Czynności porządkowe po obiedzie.

12.45 – 14.00

Grupa Sówki

Relaks poobiedni – słuchanie czytanych bajek lub muzyki relaksacyjnej, ćwiczenia relaksacyjne. Zabawy i zajęcia o charakterze dowolnym w sali zajęć lub na powietrzu. Indywidualna praca z dziećmi, praca wyrównawcza lub opiekuńcza. Zabawy organizowane i spontaniczne przy niewielkim udziale nauczyciela. Różnorodne ćwiczenia grupowe wspierające rozwój dzieci.

Zajęcia z religii (wtorek i piatek – 13.00 – 13.30).

Grupa Motylki

Relaks poobiedni – słuchanie czytanych bajek lub muzyki relaksacyjnej, ćwiczenia relaksacyjne. Zabawy i zajęcia o charakterze dowolnym w sali zajęć lub na powietrzu. Indywidualna praca z dziećmi, praca wyrównawcza lub opiekuńcza. Zabawy organizowane i spontaniczne przy niewielkim udziale nauczyciela. Różnorodne ćwiczenia grupowe wspierające rozwój dzieci.

Zajęcia religii (śr. i pt. – 13.00 – 13.30).Odpoczynek poobiedni – słuchanie czytanych bajek lub muzyki relaksacyjnej

14.00 – 14.30 (14.15 – podwieczorek)

Przygotowanie do podwieczorku, m. in.: czynności higieniczne, samoobsługowe, pełnienie dyżurów. Podwieczorek. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania i spożywania posiłku. Czynności porządkowe po podwieczorku.

14.30 – 16.00

Zabawy ruchowe. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia grupowe oraz indywidualne prowadzone pod kierunkiem nauczyciela. Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu. Czynności organizacyjne. Kontakty indywidualne z rodzicami.

e dz1

 

  galeria ico

  

logo face3

logo face

 

logo Laboratoria Przyszłości pion kolor

obrazek jadlospis 

 

telefonzaufaniaplakat

 

  

logo LS