Szkolny zestaw programów nauczania

Przedmiot Tytuł Autor Wydawn. Numer
w szkolnym zestawie programów
Numer dopuszczenia
Edukacja przedszkolna

Renata Jokiel

program autorski

- Pn – PSP – 1/2022/2023

KLASA I
Edukacja wczesnoszkolna Program Edukacji Wczesnoszkolnej w klasach I – III szkoły podstawowej

Jadwiga Hanisz,

WSiP

Pn – PSP – 2/2022/2023

Edukacja wczesnoszkolna Program nauczania informatyki w klasach 1-3

Anna Kulesza

WSiP Pn – PSP – 3/2022/2023
Język angielski

Język angielski w nauczaniu zintegrowanym.

Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej

Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc-Kurpawska Oxford Pn – PSP – 4/2022/2023
Język mniejszości narodowej – język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej dla I etapu edukacji.

„Ab in die Kinderwelt - Neu”

Iwona Breguła-Hanysek,

Barbara Chyłka

Małgorzata Paszkowiak

PWN Pn – PSP – 5/2022/2023
Religia Program diecezjalny dla klas 1-4 „W przyjaźni z Jezusem Chrystusem”

dr Maria Ludwig

Anna Świtała

Św. Krzyż Opole Pn – PSP – 6/2022/2023
Wychowanie fizyczne „Magia zabawy” – program nauczania wychowania fizycznego, I etap edukacyjny – klasy 1-3

Urszula Białek

Joanna Wolfart

-

Pn – PSP –

7/2022/2023

KLASA II
Edukacja wczesnoszkolna Program Edukacji Wczesnoszkolnej w klasach I – III szkoły podstawowej

Jadwiga Hanisz,

Anna Kulesza

WSiP

Pn – PSP – 2/2020/2021

Edukacja wczesnoszkolna Program nauczania informatyki w klasach 1-3 Anna Kulesza WSiP Pn – PSP – 3/2020/2021
Język angielski Program nauczania języka angielskiego dla klas 1-3 zgodny z podstawą programową z 14 lutego 2017 Mariola Bogucka Oxford Pn – PSP – 4/2020/2021
Język mniejszości narodowej – język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej dla I etapu edukacji.

„Ab in die Kinderwelt - Neu”

Iwona Breguła-Hanysek,

Barbara Chyłka

PWN

Pn – PSP –

8/2022/2023

Religia Program diecezjalny dla klas 1-4 „W przyjaźni z Jezusem Chrystusem”

dr Maria Ludwig

Anna Świtała

Św. Krzyż Opole Pn – PSP – 6/2020/2021
Wychowanie fizyczne „Magia zabawy” – program nauczania wychowania fizycznego, I etap edukacyjny – klasy 1-3

Urszula Białek

Joanna Wolfart

-

Pn – PSP –

7/2020/2021

KLASA III
Edukacja wczesnoszkolna Program Edukacji Wczesnoszkolnej w klasach I – III szkoły podstawowej

Jadwiga Hanisz,

Anna Kulesza

WSiP Pn – PSP – 2/2019/2020
Edukacja wczesnoszkolna Program nauczania informatyki w klasach 1-3 Anna Kulesza WSiP Pn – PSP – 3/2019/2020
Język angielski Program nauczania języka angielskiego dla klas 1-3 zgodny z podstawą programową z 14 lutego 2017 Mariola Bogucka Oxford Pn – PSP – 4/2019/2020
Język mniejszości narodowej – język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej dla I etapu edukacji.

„Ab in die Kinderwelt - Neu”

Iwona Breguła-Hanysek,

PWN

Pn – PSP –

8/2022/2023

Religia Program diecezjalny dla klas 1-4 „W przyjaźni z Jezusem Chrystusem”

dr Maria Ludwig

Anna Świtała

Św. Krzyż Opole Pn – PSP – 6/2019/2020
Wychowanie fizyczne „Magia zabawy” – program nauczania wychowania fizycznego, I etap edukacyjny – klasy 1-3

Urszula Białek

Joanna Wolfart

-

Pn – PSP –

7/2019/2020

e dz1

 

  galeria ico

  

logo face3

logo face

 

logo Laboratoria Przyszłości pion kolor

obrazek jadlospis 

 

telefonzaufaniaplakat

 

  

logo LS